Viihteellä – lainsäädäntö hillitsemässä menoa

Suomalaisten viihteelle siirtymistä valvotaan ja rajoitetaan tiukasti yksityiskohtaisen lainsäädäntömme avulla. Tarkoituksena on kansan kurissa ja nuhteessa pysyminen, alkoholinkäytön pysyminen rajoissa ja vahingollisen materiaalin pitäminen poissa silmistä. Myöskin yhteiskunnan toimivuus verovaroin on tärkeää ja siitä pidetään tiukasti huoli erilaisten valvontajärjestelmien avulla. Sivuillamme löytyy lisätietoa kansantajuisesti näistä kimuranteista pykälistä.

Digitaalisen viihteen sääntöjä

Digitaalista viihdettä koskevaan lainsäädäntöön on hyvä tutustua jos toimii jollain tasolla kaupallisessa mielessä pelien, elokuvien tai muun viihteen sisällöntuotannon parissa. Sivuiltamme löydät koosteen yleisimmistä säännöistä jotka koskevat televisio- ja radiotoimintaa sekä elokuvia, pelejä ja TV -ohjelmia.

Televisio- ja radiotoiminta on Suomessa luvanvaraista toimintaa, ja siihen liittyy ja ohjeistusta antaa laki televisio- ja radiotoiminnasta. Myös jos käytetään suomalaisen yrityksen satellittikapasiteettia tai Suomessa sijaitsevan satelliittisignaalin lähetysasemaa, tulee toimintaan hakea lupa. Lupa haetaan valtioneuvostolta, ja lisäksi toiminnasta on tehtävä ilmoitus Telehallintokeskukseen.

Erilaisten markkinointitapojen käyttöä edellä mainituilla viihteen alueilla valvoo Viestintävirasto. Markkinointi jaetaan sen mukaan mainoksiin, tuotesijoitteluun ja sponsorointiin sekä teleostoslähetyksiin. Näihin jokaiseen on olemassa omat sääntönsä.

Elokuvat, pelit ja TV -ohjelmat puolestaan luokitellaan Suomessa kuvaohjelmalain alaisuuteen kuuluviksi. Kaupallisessa tarkoituksessa valmistettavat ja esitettävät tuotteet kuuluvat lain piiriin, ja niissä on ilmoitusvelvollisuus Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikköön.

Nämä kuvaohjelmatuotteet myös luokitellaan joko mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikössä tai eurooppalaisessa PEGI:ssä. Luokittelussa tuotteelle määritellään sisältöä kuvaavat symbolit.

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeuksista on kussakin maassa oma lainsäädäntönsä, myös Suomella. Euroopan alueella on kaiken kaikkiaan melko yhtenäinen tekijänoikeuslainsäädäntö joka perustuu WIPO:n yleissopimuksiin. Tekijänoikeus tarkoittaa siis oikeutta tekijän omaan teokseen. Teoksia voivat olla esimerkiksi sävellykset, taideteokset, elokuvat, äänitteet sekä kirjalliset tuotokset kuten kirjat, runot, tietokoneohjelmat ja kartat.

Tekijänoikeuslaki määrittelee teoksen käyttöä tekijänoikeussuojan mukaisesti. Suoja on voimassa 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen, mutta voi raueta aikaisemminkin esimerkiksi silloin kun teos, esimerkiksi kirja, kaupallistetaan.

Suomessa teosten oikeuksia valvovat tekijänoikeusjärjestöt. Ne maksavat korvauksia tekijöille jotka ovat rekisteröityneet järjestön asiakkaaksi. Järjestöjä ovat Teosto, Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto sekä Tuotos. Näillä kullakin on omat jäsenensä tai asiakkaansa, ja osalla järjestöistä on myös sopimuslisenssi, jolla ne saavat kerätä maksut myös muiden kuin jäsentensä tai asiakkaidensa teoksista.

Uusia pelisääntöjä alkoholilakiin

Alkoholilaki muuttui 2018, ja ravintolatoiminnan osalta muutos oli hieman vapauttavampaan suuntaan. Ravintoloiden anniskelu- ja aukioloaikoihin tuli loivennuksia, tuotteiden myynti ulos ravintoloista osin vapautui ja markkinointiin tuli helpotuksia. Anniskelualueiden tiukat rajat höllentyivät ja nykyään alkoholia saa myös mainostaa ravintoloiden ulkopuolella, esimerkiksi happy hourista saa antaa infoa myös ohikulkijoille.

Tiukan alkoholilainsäädännön tarkoituksena on ollut vähentää alkoholin kulutusta rajoittamalla ja valvomalla. Pyrkimyksenä on vähentää alkoholinkäytön tuomia haittoja ja sen liiallisesta käytöstä aiheutuvia vahinkoja sekä järjestyshäiriöitä. Kuitenkin on haluttu pyrkiä yhdenmukaisempaan eurooppalaiseen käytäntöön, jossa alkoholin käytön ja myynnin ei tarvitsisi olla niin kontrolloitua. Etenkin kun suomalaiset tiukasta kontrollista huolimatta – vai siitä johtuen – ovat tilastojen kärkipäässä ei niinkään mairittelevalla alkoholin kulutuksellaan ja siihen liittyvillä seurauksilla.

Alkoholilainsäädännön 2018 muutoksen myötä Alkon monopoli hieman vapautui sillä myös vähittäismyyntiliikkeet saavat myydä 5,5 prosenttisia alkoholijuomia, toki luvanvaraisesti. Ja tilamyynnissä voi olla määritellysti myynnissä vahvempiakin juomia. Myös muut kuin elintarvikeliikkeet voivat hakea myyntilupia, mikä tuo toivottua piristystä esimerkiksi mökkialueiden ja pienvenesatamien myyntiin.