Tekijänoikeudet Suomessa

Tekijänoikeuslaki

Tekijänoikeus tarkoittaa oikeutta tekijän omaan teokseen, joita voivat olla esimerkiksi sävellykset, taideteokset, elokuvat, äänitteet sekä kirjalliset tuotokset kuten kirjat, runot, tietokoneohjelmat, kartat. Eli fyysiseen muotoon tuotettu oma taiteellinen tuotoksensa. Tekijänoikeus on kunkin maan lainsäädännössä erikseen säädeltyä, mutta Euroopan alueella on kuitenkin melko yhtenäinen tekijänoikeuslainsäädäntö. Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) on määritellyt yleisesti käytetyn perustan tekijänoikeuslaille yleissopimuksillaan.

Pääsääntöisesti tekijänoikeuslaki on voimassa 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen. Jotta teos saa tekijänoikeuslain antaman suojan, tulee sen ylittää teoskynnys, mikä tarkoittaa että sen tulee olla omaperäinen ja ainutlaatuinen. Suojassa ei arvioida teoksen hyvyyttä tai huonoutta. Kirjalliset teokset ylittävät teoskynnyksen melko helposti, mutta esimerkiksi taideteoksille tai valokuville se on usein vaikeampaa.

Teoksen käyttöä määritellään seuraavasti:

-julkistettua teosta voi siteerata sen tarkoituksen edellyttämän laajuuden mukaisesti ja hyvän tavan mukaan

-yleensä teosta saa käyttää ilman eri korvausta tai erityistä lupaa

-ilman lupaa mutta korvausta vastaan teoksen voi saattaa uuteen muotoon henkilöille joilla on esteitä lukemisen kanssa

-yksityiseen käyttöön voi yleensä valmistaa muutamia kopioita pois lukien tietokoneohjelmat joita on lupa käyttää vain lisenssillä

-parodiointi on yleisesti hyvän tavan vastaista teoksen käyttöä, mutta siitä ei ole Suomen tekijänoikeuslaissa erillistä mainintaa.

Kun teos on kaupallistettu, eli esimerkiksi kirja on myynnissä kirjakaupoissa, raukeaa tekijänoikeus. Sen jälkeen teosta voi käyttää ja levittää vapaasti, mutta edelleen kopiointi ja tallentaminen ovat kiellettyjä.

Kun teokset suoja-aika (70 vuotta tekijän kuolemasta) umpeutuu, saa teosta käyttää vapaasti.

Tekijänoikeusjärjestöt

Tekijänoikeuksia valvovat Suomessa tekijänoikeusjärjestöt. Ne maksavat myös korvauksia tekijöille jotka ovat rekisteröityneet kunkin järjestön asiakkaaksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymät sopimuslisenssijärjestöt keräävät myös maksut sellaisista teoksista, jonka tekijät eivät kuulu tekijänoikeusjärjestöön.

Tekijänoikeusjärjestöt keräävät näitä tekijänoikeuskorvauksia ja siten antavat myös luvan käyttää teoksia tekijöidensä puolesta. Erityisenä tapauksena esimerkiksi kopiokoneet, joihin liittyy jo itsessään tekijänoikeuskorvaus, minkä maksamisen jälkeen ei sitä tarvitse erikseen maksaa vaikka konetta käytettäisiinkin teosten (osittaiseen) kopioimiseen.

Suomessa on joillakin tekijänoikeusjärjestöillä luokassaan monopoliasema, mikä on saanut kritiikkiä sekä tekijöiltä että käyttäjiltä. Tekijöiden mielestä tällainen yksinoikeus oikeuksien valvomiseen rajoittaa tekijän vapauksia päättää teosten käytöstä. Ja ammattilaiskäyttäjien mielestä monopoliaseman purkaminen toisi lisää kaivattua tehokkuutta. Järjestöjen asemasta on käyty vääntöä oikeusasteissa saakka, mikä onkin kohtuullistanut ja tasapäistänyt eri tahoilta kerättäviä tekijänoikeuskorvauksia.

Teosto

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. :n jäsenet ovat säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia, musiikinkustantajia. Teoston tarkoituksena on voittoa tavoittelematta kerätä ja maksaa tekijöille korvauksia kun näiden musiikkia esitetään tai tallennetaan. Toisaalta Teosto myös pitää huolen että musiikki on helposti esitettävissä ja tallennettavissa ja siihen järjestyy tarvittaessa luvat. Teosto on sopimuslisenssijärjestö, eli se myöntää esitysluvat ja kerää korvaukset myös muiden kuin jäsentensä musiikista.

Teoston lupa täytyy olla aina kun musiikkia esitetään Suomessa julkisesti. Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin perhejuhlat ja yksityistilaisuudet. Valtaosa, eli 54 %, Teoston maksuvirrasta tulee radiossa ja televisiossa esitetystä musiikista. Muita musiikin käyttäjäasiakkaita ovat konsertti-ja tapahtumajärjestäjät, äänitetuottajat sekä taustamusiikkia tarjoavat yritykset.

Gramex

Gramex r.y edustaa solisteja, muusikoita, kapellimestareita sekä äänitteiden tuottajia. Nämä ovat Gramexiin asiakassuhteessa, eli Gramex kerää tekijänoikeusmaksut korvauksenmaksaja -asiakkailtaan ja tilittää ne korvauksensaaja -asiakkailleen. Korvauksenmaksajina ovat radio-ja televisioyhtiöt, ravintolat, laitokset, AV -tuottajat, taustamusiikkioperaattorit sekä muut taustamusiikkia käyttävät tahot. Gramex ei kerää maksuja livemusiikin esittämisestä, mutta esimerkiksi musiikkivideoiden julkisesta esittämisestä kylläkin.

Kopiosto

Kopioston jäseniä ovat luovan työn tekijät, kirjailijat, kriitikot, kääntäjät, muusikot, näyttelijät, ohjaajat, radio- ja tv-selostajat, sanoittajat, sarjakuvantekijät, säveltäjät, toimittajat, valokuvaajat ja esittäjät, ja se onkin Suomen laajin luovia aloja edustava tekijänoikeusjärjestö. Kopiosto paitsi maksaa suoraan tekijöille korvauksia teosten käytöstä, jakaa se myös erilaisia apurahoja ja palkintoja luovan alan ammattilaisille.

Kuvasto

Visuaalisen alan taiteilijoiden etujärjestö on Kuvasto, ja siinä ovat jäseninä paitsi useat taidealan yhdistykset myös yksityisiä taiteilijoita. Kuvaston korvaustyypit ovat kuvankäyttökorvaus, näyttelykorvaus sekä taiteen jälleenmyyntikorvaus.

Sanasto

Kirjailijoita ja kääntäjiä edustaa Sanasto, joka kerää esimerkiksi lainauskorvauksia sopimuslisenssijärjestönä. Sanaston asiakkaaksi voi hakeutua kun julkaistuja kirjallisia teoksia on vähintään yksi kappale.

Tuotos

Tuotos ry on AV -tuottajien etujärjestö, jonka tehtävänä on valvoa audiovisuaalisten tallenteiden sekä elokuvien tuottajien tekijänoikeuksia. Tuotos myös hallinnoin kotimaisten elokuvien käytöt opetustilanteisiin.