Vähittäismyynti – uusi alkoholilaki ja sen muutokset

Suomen alkoholilainsäädäntö uudistui 2018

Suomessa on ollut erityisen vahva lainsäädäntö koskien alkoholin myyntiä ja anniskelua. Ja on edelleen. Vuonna 2018 on kuitenkin otettu askel kohti kansainvälisempää suuntaa, vaikka matkaa mannermaiseen hienostuneeseen nautiskelukulttuuriin vielä riittää. Lainsäädännön muutosten yhteydessä mainitaan perusteiksi jo tutuiksi tulleet fraasit, eli lainsäädännön tarkoituksena on vähentää alkoholin kulutusta rajoittamalla ja valvomalla. Tarkoituksena on vähentää alkoholinkäytön tuomia haittoja ja sen liiallisesta käytöstä aiheutuvia vahinkoja sekä järjestyshäiriöitä.

Mielenkiintoista on että tilastojen faktassa kaikesta Suomessa juodusta alkoholista 78% kuluu riskikäyttöön, eli humalahakuiseen juomiseen, ja 13 % väestöstä käyttää alkoholia siinä määrin että heillä on sen vuoksi kohonnut terveysriski. Jokin tässä yhtälössä siis ontuu, kun tiukka valvonta ja suuret ongelmat kulkevat aina vain käsikädessä. Miksei meillä Suomessa onnistu alkoholin kohtuukäyttö siten että voitaisiin lopettaa käytön holhoaminen. Onko kyseessä tilastollisesta harhasta tai suomalaisesta geeniperimästä.

Alkoholilainsäädännön muutokset vähittäismyynnin osalta 2018 menevät tiivistettynä seuraavasti.

Vähittäismyyntilupa

Yksinoikeus alkoholin vähittäismyyntiin on edelleen Alkolla, mutta lupia myyntiin voidaan myöntää hakemuksesta muillekin. Luvat alkoholijuomien vähittäismyyntiin myöntää alueen Aluehallintovirasto. Ilman lupaa voidaan myydä enintään 2,8 prosenttisia alkoholijuomia. Jos lupaa haetaan myymälään tai vaikkapa valmistuspaikan yhteyteen, saa myytyjen tuotteiden alkoholipitoisuus olla korkeintaan 5,5 prosenttia. Tätä vahvemmat tuotteet myydään edelleen Alkossa, jolla on monopoli myynnin osalta.

Lupaa ei myönnetä ulkomyyntiin tai pelkästään alkoholijuomia myyviin myymälöihin vaan myynnissä tulee olla myös elintarvikkeita. Poikkeuksena on että muutamille tätä vahvemmille tuotteille, kuten tilaviinille tai käsityöläisoluelle, voidaan myös myöntää myyntilupa. Tilaviinin kaltaisten valmistuspaikkojen myyntilupiin on olemassa omat lisäohjeensa. Myös alkoholia sisältävät makeiset ja jäätelöt kuuluvat alkoholin myyntiluvan piiriin, ja niitä koskevat siten samat rajoitukset kuin alkoholijuomia esimerkiksi myyntiaikarajoitusten osalta.

Alkoholin myynnissä tulee toimia hyvän tavan mukaisesti ja alkoholin myyntisäädökset on oltava myyjän tiedossa. Myyntilupa on myyntipaikkakohtainen ja henkilökohtainen, eli se tulee hakea jokaiseen myyntitilaan erikseen. Myytyjä juomia ei saa nauttia anniskelupaikassa ja myyntiaika on rajoitettu klo 9-21. Kuitenkin jos asiakas on saanut juomat haltuunsa ennen klo 21, tai jos asiakkaat ovat tulleet ostoksille ennen klo 21 ja myymälä suljetaan klo 21, saa näille myydä heidän hankkimansa alkoholituotteet. Kassaa ei siis tarvitse sulkea tasan klo 21 ja kieltäytyä sen perusteella myymästä.

Vähittäismyymälässä yksin työskentelevän henkilön tulee olla yli 18 -vuotias, ja on myös varmistettava että henkilökuntaa on riittävästi jotta myynnin valvontaa voidaan harjoittaa. Alle 18 -vuotiaalle ei saa myydä kuin korkeintaan 1,2 % alkoholijuomia, ja henkilöllisyys tulee aina tarkistaa nuoren näköiseltä ostajalta. Päihtyneelle asiakkaalle ei saa juomia myydä, ja päihtyneen henkilön tunnistaa mm. seuraavista seikoista:

-lasittunut katse, käyttäytyy häiritsevästi, ylenpalttisen itsevarma, epävarmat ja kömpelöt liikkeet, kävelee huojuen, sammaltava puhe, sekava käytös, nuokkuu tai voi pahoin.

Alkoholien hankkimista varten on oltava saatu lupanumero, jonka kanssa juomat aina hankitaan. Maahantuontia varten on tehtävä ilmoitus maahantuonnista Valviralle. Asiakas voi myös tilata juomia myymälään, mutta vain Alkolla on oikeus toimittaa tuotteita tilaajille. Muissa tapauksissa asiakkaan tulee noutaa tuotteet itse vähittäismyymälästä. Esimerkiksi myymäläautoihin ei voi myöntää alkoholin myyntilupaa koska se kuljettaisi alkoholijuomia asiakkaiden luokse.

Esillepano myymälässä

Alkoholijuomia saa myydä vähittäismyymälöissä vain suljetuissa valmiiksi täytetyissä astioissa, esimerkiksi pulloissa tai tölkeissä. Myynnissä saa olla vain luvan mukaisia alkoholijuomia. Juomien sijoittelun tulee olla tarpeeksi erillään virvoitusjuomista, sekä lapsille ja nuorille tarkoitetuista juomista. Sijoittelussa tulee huomioida valvonnan helppous ja juomien esillepanon tulee olla hillitty sekä asiallinen. Kokonaisvaikutelma on tärkeää.

Paljousalennuksia ei saa alkoholijuomilla olla, eli tarjoukset neljä viiden hinnalla tai isomman pakkauksen edullisempi kappalehinta ovat kiellettyjä. Kaikkia alkoholituotteita on voitava ostaa myös yksittäin, ja siten että niiden kappalehinta on sama kuin jos tuotteita ostaisi monipakkauksissa.

Jos alkoholijuoma on tarjouksessa, tulee tarjoushinnan olla voimassa vähintään kaksi kuukautta jos sitä haluaa mainostaa. Alle kahden kuukauden tarjouksista ei saa laittaa mainoksia esimerkiksi lehtiin tai myymälän ulkopuolelle. Mainonnan on oltava aina hillittyä, eikä se saa houkutella esimerkiksi alkoholin suurkuluttajia tai nuoria. Maistiaisia ei saa jaella. Alkoholijuomista ei saa antaa kanta-asiakas tai muitakaan alennuksia.

Malttia nautiskeluun!